POLSKO – UKRAIŃSKA WYMIANA HANDLOWA

RD Kupiec świadczy usługi polegające na ułatwieniu współpracy handlowej pomiędzy firmami z Unii Europejskiej oraz Ukrainy.
Nasza firma zbudowana jest na wieloletniej przyjaźni oraz długoletnim doświadczeniu w handlu przygranicznym.
Współpracujemy z agencjami celnymi mającymi doświadczenie w pełnej obsłudze przemieszczania towarów przez granicę. Dzięki dobrej znajomości języków i wzajemnym kontaktom łamiemy bariery czasochłonnej i kosztownej biurokracji granicznej.
O naszej sile decydują doświadczeni pracownicy oraz współpracownicy, będący największym kapitałem naszej firmy. Zespół profesjonalistów składa się z osób z różnych dziedzin przedsiębiorczości, wśród których znajdują się byli pracownicy agencji celnych, firm transportowych, radcy prawni, dyrektorzy firm handlowych, specjaliści doskonale znający realia rynku ukraińskiego.
Grono fachowców wspomagają studenci uczelni handlowo-ekonomicznych, którzy do firmy wnoszą nowoczesne spojrzenie na realizowane projekty.